Kết quả hoạt động tại Việt Nam

Tháng 4 năm 2023, chúng tôi đi khảo sát tại 9 huyện của tỉnh Trà Vinh và 13 huyện của tỉnh Kiên Giang. Mỗi nơi chúng tôi đến thăm một trường mầm non và một trường tiểu học. Chúng tôi đã phỏng vấn 60 giáo viên chủ chốt và cũng lắng nghe ý kiến của khoảng 40 người là cán bộ phụ trách UBND phường, xã, chuyên gia của Phòng Giáo dục huyện và ban giám hiệu các trường học mà chúng tôi đến thăm.
Ngoài ra, các chuyên gia của Cầu vồng Châu Á còn tư vấn cho 300 người là phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm của các lớp học hòa nhập và học sinh ở các văn phòng khác.

Tỉnh Kiên Giang, thành phố Hà Tiên, Lớp hòa nhập.

Tỉnh Kiên Giang, huyện Gò Quao, Lớp hòa nhập.

Tỉnh Trà Vinh, huyện Duyên Hải, Lớp hòa nhập.

Tỉnh Kiên Giang, huyện An Biên, Lớp hòa nhập.

Tỉnh Kiên Giang, huyện An Biên, Lớp hòa nhập.

Tỉnh Kiên Giang, huyện Giang Thành, Lớp hòa nhập.

Kết quả tập huấn (các ví dụ sau khi phỏng vấn)

  Giáo viên lớp hòa nhập nhận xét về thực trạng học sinh hiện nay

Trước đây, trẻ khuyết tật la hét trong lớp nhưng bây giờ không la hét nữa.

Trước khi giáo viên tham gia khóa đào tạo, trẻ khuyết tật không thể đọc chữ, nhưng sau khi giáo viên lập IEP (Kế hoạch giáo dục cá nhân), trẻ khuyết tật có thể đọc và viết chữ, đồng thời có thể đọc và viết 1~50.

Trước khi giáo viên tham gia lớp tập huấn, trẻ khuyết tật không thể đi vệ sinh, không thể tự mặc quần áo, nhưng sau khi giáo viên tham gia lớp tập huấn, trẻ có thể đi vệ sinh, mặc quần áo và có thể đọc, viết được các chữ cái.

Sau khi giáo viên lập IEP (Kế hoạch giáo dục cá nhân), trẻ khuyết tật có thể chào hỏi, có thể đọc và viết 1~20, có thể đọc và viết bảng chữ cái.

Trước khi tham gia khóa tập huấn, cô luôn tức giận với trẻ khuyết tật, nhưng bây giờ cô không còn giận trẻ nữa. Sau khi giáo viên lập IEP (Kế hoạch giáo dục cá nhân), trẻ sẽ cải thiện việc học tập của mình.

Trước khi giáo viên tham gia khóa tập huấn, cô phàn nàn khi là giáo viên lớp hòa nhập,
Nhưng bây giờ cô không bao giờ phàn nàn khi làm giáo viên dạy hòa nhập.