Thông tin về tổ chức

Nơi liên lạc tại Tokyo
〒125-0051
3516 6-2-1 Niijuku Katsusikaku,Tokyo,Japan.
TEL: 03-6876-8557
Email: admin@asia-rainbow.jp

Nơi liên lạc tại Việt Nam
Room 3.3, Floor 3, 12M Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa kao, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: 098 996 8068
Email: hkimnhung@gmail.com

Tuyển hội viên
Hội viên thông thường: 20 UD$/1 người/1 năm
Hỗ trợ gia đình khó khăn ở Campuchia: 15 US$/1 tháng
Hỗ trợ gia đình khó khăn ở Việt nam: 20 US$/1 tháng

We are very sorry that we can't accept less than 100USD by banktransfer because the Bank commission fee is 30USD.

Bank name: Mizuho Bank Ltd.,
Branch: Adachi Branch Bank
Address: 3-32-6 Umejima, Adachi-ku, Tokyo, Japan
SWIFT CODE: MHCBJPJT
Account No: 312-9120508 Currency: USD
Account Name: NPO ASIA RAINBOW
Account Address: 3516 6-2-1 Niijuku Katsusikaku, Tokyo, Japan