Cha mẹ nuôi tại Việt Nam

Cha mẹ nuôi: Yumiko Baba (Tokyo)
Con nuôi: Em Giàu, học sinh lớp 1 ở huyện Tiểu Cần, tỉnh Tra Vinh.
Lý lịch: Em Giàu được đi học tiểu học nhờ chiếc chân giả mới này do bệnh viện TP.HCM làm bằng tiền học bổng. Em có thể làm chân giả thường xuyên tại Bệnh viện ở TP. Cần Thơ.

Trước khi nhận học bổng, Em Giàu lắp chân giả nhưng chiếc chân này ngắn hơn chân kia do chân em ngày càng dài ra.

Cha mẹ nuôi: Komuro Chieko (Kanagawa)
Con nuôi: Em Nhàn, học sinh lớp 6 ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
Hoàn cảnh gia đình: cha mẹ ly hôn. Mẹ làm lụng nuôi 3 con. Mẹ đi làm thuê hàng ngày cho nên dù rất cố gắng thu nhập cũng rất ít. Chuyện nuôi ăn cho 3 đứa con cũng đã khá vất vả. Nhờ có tiền học bổng hỗ trợ nên em được đi học.
Hình chụp: hiệu trưởng, em Nhàn và mẹ.

Cha mẹ nuôi: Komuro Chieko (Kanagawa )
Con nuôi: Em Đại, ở huyện Gò Quao tỉnh Kiên Giang
Hình chụp: em Đại, cô hiệu trưởng

Cha mẹ nuôi: Fukuichi Mishiko (Tokyo)
Con nuôi: Cang Long primary school, Cang Long dist,Tra Vinh province.
Hình chụp: Em Loch Lop 1, Em Quynh Lop 6.

Cha mẹ nuôi: Baba Yumiko (Tokyo)
Con nuôi: Cang Long primary school, Cang Long dist,Tra Vinh province.
Hình chụp: Em Tuyen.