Dự án tại Việt Nam

*Hoạt động 1 – 5

1. Tập huấn đào tạo giáo viên cốt cán về giáo dục hòa nhập cho các tỉnh
2. Tập huấn cho giáo viên phụ trách giáo dục hòa nhập của trường tiểu học
3. Tập huấn cho giáo viên cốt cán của trường tiểu học trong huyện
4. Tập huấn trong nội bộ trường tiểu học về giáo dục hòa nhập
5. Soạn thảo và phát hành tài liệu Hướng dẫn thực hiện giáo dục hòa

*Hoạt động 1

Tập huấn giáo dục hòa nhập cho giáo viên cốt cán của Tỉnh Bình Thuận
Nhóm chuyên gia về giáo dục trẻ khuyết tật mà tổ chức của chúng tôi liên kết được (bao gồm cả chuyên gia người Nhật) sẽ tập huấn cho 30 giáo viên cốt cán (giáo dục tiểu học 20 người, giáo dục mầm non 10 người) của Tỉnh Bình Thuận mỗi năm 1 lần, tổng cộng 3 năm là 3 lần (mỗi lần 2 tuần). Qua đó, chúng tôi đào tạo giáo viên cốt cán có chuyên môn về giáo dục hòa nhập cho các huyện, thành phố của Tỉnh (có 10 huyện, thành phố, mỗi đơn vị có 3 người).

*Hoạt động 1
Tập huấn giáo dục hòa nhập cho giáo viên cốt cán của Tỉnh An Giang
Nhóm chuyên gia về giáo dục trẻ khuyết tật mà tổ chức của chúng tôi liên kết được (bao gồm cả chuyên gia người Nhật) sẽ tập huấn cho 30 giáo viên cốt cán (giáo dục tiểu học 20 người, giáo dục mầm non 10 người) của Tỉnh Bình Thuận mỗi năm 1 lần, tổng cộng 3 năm là 3 lần (mỗi lần 2 tuần). Qua đó, chúng tôi đào tạo giáo viên cốt cán có chuyên môn về giáo dục hòa nhập cho các huyện, thành phố của Tỉnh (có 11 huyện, thành phố, mỗi đơn vị có 3 người).


*Ngày 1 – 12/7/2019, khóa tập huấn cho Cán bộ cốt cán của 2 tỉnh đã được triển khai

Ngày 3 – 4 – 5/7/2019, giờ dạy thực nghiệm của các Cán bộ cốt cán diễn ra ở Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Ngày 9 – 10/7/2019, giờ dạy của cô Võ Thị Hoàng Yến (Giám đốc Trung tâm Khuyết tật và Phát triển. Cô đã nhận được giải thưởng Ramon Magsaysay năm 2018)
Ngày 11 – 12/7/2019, giờ Hội thảo trong nhóm (Panel Discussion)
Khách mời: Cô Kimura Yasuko, cô Tsukane Yoko, 3 Cán bộ cốt cán của Tỉnh Bình Thuận, 3 Cán bộ cốt cán của Tỉnh An Giang
Phiên dịch viên: Vũ Thị Hồng Minh


Cô Kimura Yasuko và cô Tsukane Yoko tại Lễ kết thúc khóa tập huấn với lớp của Tỉnh An GiangCô Kimura Yasuko và cô Tsukane Yoko tại Lễ kết thúc khóa tập huấn với lớp của Tỉnh Bình Thuận


Cảm tưởng sau khóa học của 30 Cán bộ cốt cán của Tỉnh An Giang và 30 Cán bộ cốt cán của Tỉnh Bình Thuận
<Cảm tưởng chung về 2 tuần tập huấn>

• Sau khóa học, tôi đã hiểu về những gì mình cần phải làm cho trường và địa phương của mình
• Sau giờ dạy của cô Kimura, tôi đã hiểu hiệu trưởng phải làm thế nào để tạo sự kết nối tốt giữa giáo viên và phụ huynh của học sinh khuyết tật.
• Sau giờ dạy của cô Kimura, tôi đã hiểu ra rằng nên để cho giáo viên tự do nhiều hơn.
• Qua giờ PCM của cô Baba và cô Yến, chúng tôi đã được trao đổi ý kiến rất nhiều. Do vậy, chúng tôi cũng đã thấy được phương hướng phát triển của mình sau khi trở về địa phương.
• Đối với vấn đề hành vi của trẻ tự kỷ và ADHD, tôi đã hiểu và biết cách xử lý.
• Tôi đã hiểu về cách chuẩn bị Hồ sơ cá nhân cho trẻ học hòa nhập.