Dự án tại Việt Nam

*Hoạt động 1 – 5

1. Tập huấn đào tạo giáo viên cốt cán về giáo dục hòa nhập cho các tỉnh
2. Tập huấn cho giáo viên phụ trách giáo dục hòa nhập của trường tiểu học
3. Tập huấn cho giáo viên cốt cán của trường tiểu học trong huyện
4. Tập huấn trong nội bộ trường tiểu học về giáo dục hòa nhập
5. Soạn thảo và phát hành tài liệu Hướng dẫn thực hiện giáo dục hòa

*Hoạt động 1

Tập huấn giáo dục hòa nhập cho giáo viên cốt cán của Tỉnh Bình Thuận
Nhóm chuyên gia về giáo dục trẻ khuyết tật mà tổ chức của chúng tôi liên kết được (bao gồm cả chuyên gia người Nhật) sẽ tập huấn cho 30 giáo viên cốt cán (giáo dục tiểu học 20 người, giáo dục mầm non 10 người) của Tỉnh Bình Thuận mỗi năm 1 lần, tổng cộng 3 năm là 3 lần (mỗi lần 2 tuần). Qua đó, chúng tôi đào tạo giáo viên cốt cán có chuyên môn về giáo dục hòa nhập cho các huyện, thành phố của Tỉnh (có 10 huyện, thành phố, mỗi đơn vị có 3 người).

*Hoạt động 1
Tập huấn giáo dục hòa nhập cho giáo viên cốt cán của Tỉnh An Giang
Nhóm chuyên gia về giáo dục trẻ khuyết tật mà tổ chức của chúng tôi liên kết được (bao gồm cả chuyên gia người Nhật) sẽ tập huấn cho 30 giáo viên cốt cán (giáo dục tiểu học 20 người, giáo dục mầm non 10 người) của Tỉnh Bình Thuận mỗi năm 1 lần, tổng cộng 3 năm là 3 lần (mỗi lần 2 tuần). Qua đó, chúng tôi đào tạo giáo viên cốt cán có chuyên môn về giáo dục hòa nhập cho các huyện, thành phố của Tỉnh (có 11 huyện, thành phố, mỗi đơn vị có 3 người).

*Tập huấn giáo viên cốt cán đã thực hiện từ 2-13/7/2018

Ngày 10/7/2018 (thứ 3)Buổi sáng: chiếu phim “Trường học cho mọi người” tại Trường Trẻ em khuyết tật An GiangBuổi chiều: Thảo luận nhóm theo mô hình World Café, tiêu đề “Làm thế nào để thực hiện tốt GDHN?

Ngày 11/7/2018 (thứ 4)Buổi sáng: Bài giảng của cô Kimura Yasuko. Phiên dịch viên: Vũ Thị Hồng Minh (thường trú tại Hà Nội)

30 giáo viên của Tỉnh Bình Thuận, 30 giáo viên của Tỉnh An Giang

Buổi chiều: Thảo luận theo mô hình Panel Discussion
Người tham gia: Cô Kimura Yasuko, cô Tsukane Yoko, 3 giáo viên cốt cán của Tỉnh Bình Thuận, 3 giáo viên cốt cán của Tỉnh An Giang. Phiên dịch viên: Vũ Thị Hồng Minh

Cảm tưởng của 60 giáo viên cốt cán Tỉnh Bình Thuận và Tỉnh An Giang
“Về tập huấn của cô Kimura và cô Tsukane”

• Các giáo viên ở trường Ozora có thể tự do hỏi chuyện cô hiệu trưởng Kimura, thật là cảm động với bầu không khí có quan hệ khắn khít như vậy
• Cô Tsukane có nhiều kinh nghiệm làm việc tại lớp, cô cùng chơi với học sinh, lắng nghe các em, l và khuyến khích học sinh làm việc phù hợp với năng lực của mình. Vì vậy, các em học sinh có thể học rất vui và hạnh phúc.
• Giờ học của cô Kimura có nhiều thời gian cho việc hỏi đáp nên rất thực tế. Tôi đã hiểu ra những sai lầm của mình đối với học sinh và đã học được cách sửa sai. Cô Kimura và các thầy cô ở Trường Ozora đã cho học sinh đủ thời gian để các em hiểu được sai lầm của mình và sửa sai.
• Tôi rất cảm động khi thấy trong phim có em học sinh đã hiểu ra cái sai của mình và đi xin lỗi bạn.
• Học sinh ở Trường tiểu học Ozora cùng chơi, lắng nghe và giúp đỡ bạn khuyết tật.
• Ngày đi cắm trại của Trường Ozora rất tuyệt vời. Học sinh khuyết tật có thể học được nhiều thứ ngoài môi trường học đường, tích lũy được nhiều kinh nghiệm.
• Tôi đã học được rằng, do có sự thay đổi suy nghĩ của hiệu trưởng, giáo viên và những người liên quan nên giáo dục hòa nhập mới thành công như thế.
• Thật tốt khi có thể giao lưu với cô Kimura và cô Tsukane như vầy.

“Về tổng thể lớp tập huấn 2 tuần”

• Tôi đã học được cách giải quyết vấn đề hành vi của trẻ trong giờ cô Kim Hoa
• Các giảng viên là những người nhiệt tình, có nhiều kinh nghiệm trong giáo dục hòa nhập
• Tôi đã hiểu tổng thể về giáo dục hòa nhập của tỉnh nhà
• Tôi đã hiểu rõ hơn về cách lập Kế hoạch giáo dục cá nhân
• Tôi đã tự thấy được thành kiến của bản thân mình trong giáo dục hòa nhập
• Việc vận hành lớp tập huấn rất tốt (cùng hoạt động, cùng suy nghĩ, cùng làm và báo cáo)
• Nội dung về giải quyết hành vi và điều chỉnh chương trình là hay nhất
• Tôi có nhiều tự tin hơn trước về giáo dục hòa nhập
• Tôi đã hiểu cách cải tiến về mặt quản lý trong giáo dục hòa nhập
• Tự cảm thấy bản thân mình cần phải cố gắng nhiều hơn và quan niệm về giáo dục cũng có sự thay đổi
• Tôi đã biết cách làm đồ dùng dành riêng cho trẻ khuyết tật
• Đã chia sẻ được các vấn đề của cả 2 tỉnh
• Nội dung tập huấn rất thực tế nên việc học rất dễ dàng.