Thành quả của dự án

Tháng 12/2014, 12/2015 và tháng 1/2015, 1/2016 chúng tôi đã đi khảo sát các trường tiểu học ở 11 đơn vị của Tỉnh Đồng Nai và 12 đơn vị của Tỉnh Lâm Đồng (mỗi đơn vị 1 trường). Qua chuyến khảo sát này, chúng tôi đã lắng nghe các ý kiến của trẻ em, phụ huynh, giáo viên và những người liên quan, tổng cộng là 600 người mỗi nam. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã thiết kế các phòng riêng dành cho trẻ em và phụ huynh gặp các chuyên gia, tổng cộng là 400 người mỗi nam.

○○○○○○○○イメージ Ảnh chụp tại Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Trẻ khiếm thính ở Tỉnh Đồng Nai. Bên trái: trẻ đang nói chuyện với các bạn trong lớp bằng ngôn ngữ ký hiệu

Luyện tập ngôn ngữ ký hiệu tại lớp học

Trẻ khuyết tật trí tuệ ở Tỉnh Đồng Nai. Bạn bên phải lúc nào cũng ngồi cạnh để giúp đỡ bạn

Cả lớp trả lời câu hỏi của cô giáo bằng ngôn ngữ ký hiệu (trẻ khiếm thính đang đứng). Hình chụp ở Tỉnh Đồng Nai

Trẻ khiếm thính do ảnh hưởng chất độc dioxin. Trẻ rất giỏi về máy tính và toán

Ảnh chụp tại Huyện Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Ảnh chụp tại Huyện Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Trẻ khuyết tật vận động do bại não. Ảnh chụp tại Tỉnh Đồng Nai 

Thành quả của dự án – Học sinh (ví dụ về lắng nghe ý kiến)
Đi học vui nên con thích lắm.
Trong lớp con có rất nhiều bạn.
Đi học rất vui, con không gặp khó khăn gì.
Các bạn trong lớp thường giúp đỡ và chơi chung với con.
Con có nhiều bạn trong trường. Đi học vui nên con thích đi học. Con có 7 bạn thân. Thỉnh thoảng các bạn dẫn con ra sân trường đi chơi chung.
Ở trường vui hơn ở nhà nên con thích đi học.
Ở trường vui nên dù không hiểu bài lắm nhưng mỗi ngày trẻ vẫn chuẩn bị chỉnh tề để đi học.

Thành quả của dự án – Phụ huynh (ví dụ về lắng nghe ý kiến)
Trẻ đi học vui vẻ mỗi ngày.
Trẻ học hành có tiến bộ. Trẻ đã biết viết chữ lên bảng.
Gần đây, trẻ đã biết ghép vần và đếm số.
Lúc ở trường mẫu giáo trẻ luôn chơi 1 mình nhưng nay đã biết chơi với bạn.
Trẻ có anh và em. Nay trẻ đã biết thể hiện tình cảm với anh em.
Sau khi đi học, trẻ đã biết hát và đọc sách.
Từ sau khi đến trường, trẻ sống vui vẻ hơn và cũng đã biết nói.
Gần đây trẻ biết giao tiếp tốt hơn.
Gần đây trẻ học có tiến bộ. Tập đọc đã tốt hơn và còn biết làm toán cộng, toán trừ dưới 100.
Nhờ đi học mà trẻ có tự tin và biết tự mình làm bài tập.
Trẻ thường hỏi mẹ những gì không hiểu. Trong lớp, trẻ đã tự tin trao đổi ý kiến với các bạn.

Tư vấn bởi chuyên gia của Tổ chức Cầu Vồng Châu Á

Chuyên gia Đặng Thị Thu Hà
Chuyên gia sẽ tư vấn cho phụ huynh tiếp nhận tình trạng khiếm khuyết của trẻ, giúp trẻ khẳng định bản thân, cũng như phương pháp hỗ trợ cụ thể cho trẻ mà phụ huynh có thể làm tại nhà.

Chuyên gia Huỳnh Thị Thanh Bình