Thành quả dự án tại Việt Nam

*Tháng 1/2018, chúng tôi đã đi khảo sát các trường mầm non, tiểu học ở 10 huyện, thành phố của Tỉnh Bình Thuận và 11 huyện, thành phố của Tỉnh An Giang (mỗi huyện 1 trường). Khi khảo sát, chúng tôi đã phỏng vấn 60 giáo viên cốt cán, các hiệu trưởng tại trường, cán bộ phụ trách hòa nhập của Phòng giáo dục, người phụ trách của Ủy ban nhân dân xã, … Tổng cộng khoảng 200 người. Ngoài ra, ở một phòng khác, các chuyên gia của tổ chức Cầu Vồng Châu Á đã tư vấn cho khoảng 400 người, gồm phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm và học sinh.

Lớp học hòa nhập ở Trường tiểu học Lâm Giang, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Lớp học hòa nhập ở Trường tiểu học Lâm Giang, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Cô Khoái (hiệu trưởng Trường chuyên biệt Gia Định) tư vấn cho phụ huynh của học sinh khuyết tật Trường tiểu học Lâm Giang, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Cô Bình tư vấn cho giáo viên có học sinh khuyết tậtTrường tiểu học Lâm Giang, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Cô Hà tư vấn cho giáo viên có học sinh khuyết tậtTrường tiểu học Bình Mỹ, Huyện Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Bé và mẹTrường mầm non Vĩnh Trạch, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Cô Bình và các giáo viên cốt cán của Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

*Thành quả dự án (vài ví dụ)

• Sau khi tập huấn về, cách giáo viên tiếp xúc với học sinh khuyết tật mềm mỏng hơn. Từ đó, các học sinh khác trong lớp cũng yêu thương bạn khuyết tật hơn nên học sinh khuyết tật thích đi học và có tiến bộ trong học tập.
• Sau khi được tập huấn, giáo viên không còn quá chú trọng đến chương trình của sách giáo khoa mà khuyến khích các em tham gia vào hoạt động thể chất và âm nhạc. Do đó, học sinh dần có tự tin hơn trước người khác.
• Sau khi được tập huấn, giáo viên đã nghĩ đến việc dạy kỹ năng cuộc sống cho học sinh khuyết tật. Qua đó, áp lực của giáo viên và cả học sinh đều giảm. Số học sinh bỏ học cũng giảm. Trước kia, giáo viên chủ yếu tập trung vào việc dạy chữ và chương trình theo sách nên cả giáo viên và học sinh đều bị nhiều áp lực căng thẳng.
• Sau khi được tập huấn, giáo viên đã biết cách dùng các dụng cụ nhỏ hoặc tranh vẽ để cung cấp riêng cho học sinh trong giờ học. Nhờ đó, học sinh đã có nhiều tiến bộ.
• Sau khi được tập huấn, giáo viên giỏi về giáo dục hòa nhập nên học sinh cũng tiến bộ nhiều hơn.