Bối cảnh dự án tại Việt Nam

Có 550.000 trẻ em khuyết tật không thể đến trường

 Tỉ lệ nhập học của trẻ em khuyết tật ở Việt Nam hiện nay là khoảng 40%. Trong số 920.000 trẻ em khuyết tật Việt Nam thì hiện tại có đến 550.000 trẻ chưa được đi học ở cấp tiểu học. Ở Việt Nam, mỗi tỉnh thành chỉ có 1 trường học chuyên biệt. Vì thế những trẻ em khuyết tật sống ở nông thôn gần như không thể đi học ở trường chuyên biệt đó. Thêm vào đó, trường chuyên biệt nào cũng có giới hạn khi tiếp nhận trẻ em khuyết tật. Hàng năm các trường phải từ chối tiếp nhận trên 200 em đến xin nhập học.
 Giáo dục hòa nhập là cho trẻ em khuyết tật học cùng với trẻ em không khuyết tật trong cùng lớp học ở trường tiểu học thông thường. Trẻ em khuyết tật có thể là trẻ bị khiếm khuyết về trí tuệ, về thính giác, về thị giác, về thân thể hay bị nhiều loại khiếm khuyết cùng lúc. Ở Châu Âu, cứ 1 lớp học 20 – 30 em thì có 1 – 2 em học sinh khuyết tật học chung là bình thường.   Giáo dục hòa nhập theo phương châm của chính phủ Việt Nam hiện nay là hết sức phù hợp với khuynh hướng giáo dục dành cho trẻ em khuyết tật trên thế giới, khi mà số lượng trường chuyên biệt ngày càng ít đi. Dự án này của chúng tôi có mục tiêu là tập huấn đào tạo về giáo dục hòa nhập cho các giáo viên ở các trường tiểu học cộng lập, để giáo viên tiếp nhận trẻ em khuyết tật vào lớp, góp phần làm tăng số lượng trẻ em khuyết tật được đi học ở cấp tiểu học ngày càng nhiều hơn.


Tình hình tựu trường của trẻ em khuyết tật ở Tỉnh Binh Thuan

Tỉnh Bình Thuận có 127 xã. Trong đó có 17 xã ở vùng cao nguyên, 62 xã thuộc miền núi và 3 xã là đảo. Tỉnh có 26 dân tộc thiểu số, chiếm 6,9% dân số toàn tỉnh.
Có 53,882 trẻ em trong độ tuổi đi học (từ 6 – 14 tuổi) và 936 trẻ em khuyết tật. Trong đó có 766 em đang đi học ở các trường học gần nhà.
Vấn đề khó khăn hiện tại là chỉ có 92 giáo viên trong tổng số 646 giáo viên đang tiếp nhận học sinh khuyết tật trong toàn tỉnh được tập huấn về giáo dục hòa nhập. Do đó, 554 giáo viên chưa được tập huấn hiện đang gặp nhiều khó khăn trên lớp học của mình.
Về mặt nhận thức, các giáo viên chưa qua tập huấn thường cho rằng:
1. Học sinh khuyết tật nên dù có dạy gì đi chăng nữa cũng không khá lên được
2. Không thể chuẩn bị kịp các bài học phù hợp với học sinh khuyết tật vì phải chuẩn bị bài giảng cho các em học sinh khác.
3. Học sinh khuyết tật hay la hét trong giờ học
4. Học sinh khuyết tật hay chạy lòng vòng trong lớp trong giờ học
5. Học sinh khuyết tật hay đánh bạn
6. Không hiểu về đặc điểm của học sinh khuyết tật
7. Không biết cách ra đề thi và cho học sinh khuyết tât lên lớp như thế nào

Để giải quyết các vấn đề này cần phải nâng cao kỹ năng về giáo dục hòa nhập cho giáo viên thông qua các lớp tập huấn. Nhờ đó, 170 trẻ em khuyết tật chưa được đến trường cũng sẽ có cơ hội được đi học ở trường tiểu học gần nhà.


Tình hình tựu trường của trẻ em khuyết tật ở Tỉnh An Giang


Tỉnh An Giang nằm ở vị trí giáp ranh với Campuchia, là tỉnh có đông người dân Khơ-me sinh sống. Đây là một trong những tỉnh nghèo của Việt Nam do không có đặc sản và cũng không phải là miền đất du lịch giống như Cần Thơ.
Trẻ em trong độ tuổi đi học, từ 6-14 tuổi có khoảng 1.061 em. Hiện tại, có 399 em đang học ở bậc tiểu học tại trường hòa nhập và chuyên biệt, chiếm tỉ lệ khoảng 37%. Như vậy hiện có khoảng 662 trẻ em khuyết tật chưa tiếp nhận được cơ hội học tập thông qua cách đến trường tiểu học hay trường chuyên biệt. Các em chỉ quanh quẩn ở nhà mà thôi.
Ngoài ra, 184 giáo viên của các lớp hòa nhập cũng chưa được tập huấn về giáo dục hòa nhập. Các giáo viên chỉ đến học tập ở trường khiếm thị và khiếm thính hiện có ở An Giang. Trong các đối tượng học sinh khuyết tật thì ở An Giang có hơn 80% là trẻ em bị khuyết tật trí tuệ. Vì vậy, khi các giáo viên tiếp nhận đối tượng học sinh này mà chưa qua tập huấn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trên lớp của mình.
Để giải quyết các vấn đề này cần phải nâng cao kỹ năng về giáo dục hòa nhập cho giáo viên thông qua các lớp tập huấn. Nhờ đó, sẽ có nhiều trẻ em khuyết tật chưa được đến trường cũng sẽ có cơ hội được đi học ở trường tiểu học gần nhà.

Tình hình tựu trường của trẻ em khuyết tật ở Tỉnh Lâm Đồng

 Tỉnh Lâm Đồng nằm ở khu vực miền núi của Việt Nam. Đây là tỉnh tiếp giáp với Tỉnh Đồng Nai – cũng là nơi mà chúng tôi đang thực hiện dự án.

2014 - 2015
Số trẻ đi học trường chuyên biệt: 206 học sinh
Số trẻ em khuyết tật đi học các trường tiểu học trong địa phương nơi sinh sống: 419 học sinh

2015 - 2016
Số trẻ đi học trường chuyên biệt: 211 học sinh
Số trẻ em khuyết tật đi học các trường tiểu học trong địa phương nơi sinh sống : 490 học sinh

2015 - 2016
Số trẻ đi học trường chuyên biệt: 210 học sinh
Số trẻ em khuyết tật đi học các trường tiểu học trong địa phương nơi sinh sống : 569 học sinh

Tổ chức của chúng tôi đã thực hiện việc tập huấn đào tạo về giáo dục hòa nhập cho 30 giáo viên cốt cán của Tỉnh Lâm Đồng vào năm 2008. (được tài trợ bởi “Hợp tác đầu tư không hoàn lại liên kết NGO Nhật Bản”)
Năm 2013 – 2017, tổ chức của chúng tôi cũng đã thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống đào tạo về giáo dục hòa nhập” ở Tỉnh Lâm Đồng.(được tài trợ bởi “Hợp tác đầu tư không hoàn lại liên kết NGO Nhật Bản”)

Tình hình tựu trường của trẻ em khuyết tật ở Tỉnh Đồng Nai

2013 - 2014
Số trẻ em khuyết tật trong độ tuổi đi học: 1,351 học sinh
Số trẻ đi học trường chuyên biệt: 127 học sinh
Số trẻ em khuyết tật đi học các trường tiểu học trong địa phương nơi sinh sống : 1,019 học sinh
Trước khi thực hiện dự án : 50% số trẻ khuyết tật được hưởng giáo dục tiểu học

2014 - 2015
Số trẻ em khuyết tật trong độ tuổi đi học: 2,386 học sinh
Số trẻ đi học trường chuyên biệt: 148 học sinh
Số trẻ em khuyết tật đi học các trường tiểu học trong địa phương nơi sinh sống: 1,195 học sinh
Thực hiện dự án trong năm đầu tiên: 50% số trẻ khuyết tật được hưởng giáo dục tiểu học

2015 - 2016
Số trẻ em khuyết tật trong độ tuổi đi học: 1,896 học sinh
Số trẻ đi học trường chuyên biệt: 154 học sinh
Số trẻ em khuyết tật đi học các trường tiểu học trong địa phương nơi sinh sống : 1.118 học sinh
Thực hiện dự án trong năm thứ hai: 59% số trẻ khuyết tật được hưởng giáo dục tiểu học

2016 - 2017
Số trẻ em khuyết tật trong độ tuổi đi học: 1,776 học sinh
Số trẻ đi học trường chuyên biệt: 164 học sinh
Số trẻ em khuyết tật đi học các trường tiểu học trong địa phương nơi sinh sống : 1,412 học sinh
Thực hiện dự án trong năm thứ hai: 80% số trẻ khuyết tật được hưởng giáo dục tiểu học

  Tổ chức của chúng tôi đã thực hiện việc tập huấn đào tạo về giáo dục hòa nhập cho 30 giáo viên cốt cán của Tỉnh Đồng Nai vào năm 2008. (được tài trợ bởi “Hợp tác đầu tư không hoàn lại liên kết NGO Nhật Bản”) Ngoài ra, năm 2011 – 2013, tổ chức của chúng tôi cũng đã thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống đào tạo về giáo dục hòa nhập” ở Tỉnh Đồng Nai. (được tài trợ bởi “Hợp tác hỗ trợ kỹ thuật Kusanone” của JICA)
Năm 2013 – 2017, tổ chức của chúng tôi cũng đã thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống đào tạo về giáo dục hòa nhập” ở Tỉnh Đồng Nai.(được tài trợ bởi “Hợp tác đầu tư không hoàn lại liên kết NGO Nhật Bản”)