Dự án tại Việt Nam

Hoạt động 1-5

1. Tập huấn đào tạo Giáo viên cốt cán về Giáo dục hòa nhập cho các tỉnh

2. Tập huấn đào tạo Giáo viên hướng dẫn về Giáo dục hòa nhập trong các trường tiểu học

3. Tập huấn về Giáo dục hòa nhập tại địa phương

4. Tập huấn về Giáo dục hòa nhập tại trường tiểu học

5. Biên soạn và phân phát tài liệu Hướng dẫn về Giáo dục hòa nhập

Hoạt động 1
Tập huấn về Giáo dục hòa nhập trình độ Cao cấp cho Giáo viên cốt cán củaTỉnh Đồng Nai 

Nhóm chuyên gia Giáo dục trẻ em khuyết tật ở Tp.HCM (bao gồm cả chuyên gia người Nhật Bản) mà tổ chức của chúng tôi liên kết được đã thực hiện việc tập huấn về Giáo dục trẻ em khuyết tật ở trình độ Cao cấp cho 30 giáo viên cốt cán (15 người học về chuyên môn Chậm phát triển trí tuệ, 15 người học về chuyên môn Khiếm thính) của Đồng Nai trong thời gian 3 năm (2 tuần/1 lần/1 năm). Qua đó, chúng tôi đào tạo các Giáo viên cốt cán có chuyên môn về Giáo dục hòa nhập cho các địa phương (11 đơn vị) của Tỉnh Đồng Nai. Tỉnh Đồng Nai đã thực hiện tập huấn trình độ trung cấp ở dự án trước.

Hoạt động 1:
Tập huấn về Giáo dục hòa nhập trình độ Trung cấp cho Giáo viên cốt cán của Tỉnh Lâm Đồng

Nhóm chuyên gia Giáo dục trẻ em khuyết tật ở Tp.HCM mà tổ chức của chúng tôi liên kết được đã thực hiện việc tập huấn về Giáo dục trẻ em khuyết tật ở trình độ Trung cấp cho 30 giáo viên cốt cán (15 người ở lớp Chậm phát triển trí tuệ A, 15 người ở lớp Chậm phát triển trí tuệ B) được lựa chọn mới của Tỉnh Lâm Đồng trong thời gian 3 năm (2 tuần/1 lần/1 năm). Qua đó, chúng tôi đào tạo các Giáo viên cốt cán có chuyên môn về Giáo dục hòa nhập cho các địa phương của Tỉnh Lâm Đồng

Hoạt động tập huấn đã thực hiện từ 27/6 – 8/7/2015 

Chiếu phim “Trường học cho mọi người” tại Thành phố Đà Lạt, Việt Nam

Vào ngày 4/7 (thứ 2) tại Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam đã công chiếu phóng sự “Trường học cho mọi người”.
Phiên dịch viên người Việt Nam, cô Nguyễn Thị Hạnh Thục – nhà nghiên cứu Fukuzawa Yukichi –đã mất tròn 3 ngày để dịch bản thảo cho phóng sự này. Với tốc độ dịch nhanh, theo kịp âm thanh của phim, cô đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi tốt từ người xem.

Khán giả xem phim: 60 Giáo viên cốt cán, người phụ trách của Sở Giáo dục Tỉnh Lâm Đồng, nhân viên của Cầu Vồng Châu Á.
Ý kiến của người xem:
Mọi người rất cảm động với Lễ tốt nghiệp và cũng cảm thông sâu sắc khi thấy vẻ vui mừng của người thầy giáo được thông báo đã vượt qua kỳ thi tuyển giáo viên. Cô hiệu trưởng Kimura quá tuyệt! Tại sao các giáo viên nữ không mặc lễ phục giống như áo dài? Trang thiết bị của trường học rất tốt. Các giáo viên không có thành kiến với học sinh khuyết tật. Giáo viên Nhật Bản rất nhiệt tình với học sinh.

Sau buổi chiếu phim, tất cả mọi người tham gia thảo luận theo kiểu World Café.
Tiêu đề thảo luận: Sau khi xem phim, các thầy cô thấy điều gì có thể thực hiện được ở địa phương của mình?

Các giáo viên cốt cán của Tỉnh Đồng Nai tiếp nhận sự chỉ dẫn từ Giáo sư Shimizu đến từ Đại học Toyo về chủ đề “Đối ứng với các hành vi không mong muốn theo phương thức ABC”
・Để làm giảm các "hành vi có vấn đề":
  Kích thích (A) → Hành động (B) → Kết quả (C)  
・Để làm thay đổi hành động:
① Thay đổi kích thích xảy ra trước
② Thay đổi kết quả sau đó

Chức năng của các hành vi có vấn đề:
① Yêu cầu (đồ vật, hoạt động)
② Chú ý
③ Tránh né/Chạy trốn
④ Có cảm giác

Cô Nhung – phiên dịch cho Thầy Nishinaga – Đại học Seisa

Các Giáo viên cốt cán Tỉnh Lâm Đồng tạo bảng biểu cho phần bài tập của “Đối ứng với các hành vi không mong muốn theo phương thức ABC”

Sau khóa tập huấn tháng 7/2016, 30 giáo viên cốt cán của Tỉnh Đồng Nai và 30 giáo viên cốt cán của Tỉnh Lâm Đồng sẽ trở về địa phương, trở thành báo cao viên cho các lớp tập huấn tại địa phương trong thời gian 2 hoặc 4 ngày. (Hoạt động 3)
Ở mỗi địa phương, 3 giáo viên cốt cán sẽ tự chuẩn bị tài liệu và lên chương trình tập huấn cho địa phương của mình.

Các Giáo viên cốt cán Tỉnh Đồng Nai tạo bảng biểu cho phần bài tập của “Đối ứng với các hành vi không mong muốn theo phương thức ABC”